Snowtrac 3
Vredestein
Lūdzu, iegaumējiet: Riepas tiks piegādātas bez diskiem
(Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.)
Vredestein

Vredestein Snowtrac 3 165/70 R14 81T

Riepu izmērs: 165/70 R14 81T 
Pieejamība: Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
riepas: ziemas riepasWi
M + S apzīmējums
ar sniegpārslas simbolu
ātrums: T: Apstiprināts līdza 190 km/h
EAN: 8714692207747
Article Number: R-167759
Riepu marķējums / efektivitātes klase: Rites pretestība E Saķere ar slapju ceļa virsmu E Trokšņu emisija 68dB
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums support​@tirendo.lv
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
Cena par vienību, Ieskaitot PVN
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru
Frequently bought together:
  • Apraksts
  • Riepu marķējums
  • Technical specifications

Vredestein riepas vienmēr ir atzītas tieši par prioritāti drošībā, kas tiek atspoguļota Snowtrac 3. Pārdomātais protektors ar inovatīvajām, pakāpeniskajām risēm pastiprina diagonālo saķeri uz slapjām un sniegainām virsmām un uzlabo riepas pašattīrīšanās spējas. Pateicoties uzlabotajam protektora sastāvam, šo riepu sniegums gan uz mitras un sausas ceļa virsmas, gan arī ziemas apstākļos ir ievērojami labāks nekā iepriekšējiem modeļiem, kuri jau uzrādīja ļoti labus rezultātus.

Īpašības Papildus protektora centrā pamīšus izvietoti iegriezumi Rises iekš risēm, lai atdalītu sānu blokus Optimum Silica + Polymer Processing (OS+PP) protektora sastāvs Apaļa protektora virsma Daudzveidīgs rišu dziļums nodrošina ideālu spiediena attiecību pa visu riepas virsmu Centre Shift System®: Riepas labās un kreisās daļas pārbīde attiecībā uz riepas centrālo daļu Priekšrocības Lieliska pašattīrīšanās spēja no sniega un slapjdraņķa Sabalansēts protektora nodilums kas nodrošina pastāvīgu riepas uzvedību Lieliska riepas uzvedība uz ziemas ceļiem un maksimāla saķere uz slapja un sausa ceļa Maksimālas ūdens izvadīšanas spējas Ideāla vadāmība Riepa atbilst visiem Eiropas skaņas nolikumam.

ES Riepu Marķējums un Efektivitātes Klase

ES Riepu Marķējums un Efektivitātes Klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

Zīmols Vredestein
Sezona
Modeļu piedāvājums Snowtrac 3
Dimension 165/70 R14 81T
Platums 165
Tyre profile 70
Construction type R
Riepu izmērs 14
Slodzes indekss 81
Ātruma indekss (T)
With/Without Valve (TT/TL) With tube
M/C No
*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti klientiem norādītajā piegādes laikā.
Mēs izmantojam cookies. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat to lietošanai.
OK