Nokian
Lūdzu, iegaumējiet: Riepas tiks piegādātas bez diskiem
(Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.)
Nokian

Nokian WR D3 185/65 R15 92T XL

Nokian

Nokian WR D3 185/65 R15 92T XL

Riepu izmērs
185/65 R15 92T XL 
Pieejamība:
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
riepas:
ziemas riepasWi
M + S apzīmējums
ar sniegpārslas simbolu
ātrums:
T: Apstiprināts līdza 190 km/h
EAN:
6419440281049
Article Number:
D-117041
Riepu marķējums / efektivitātes klase:
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums support​@tirendo.lv
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
Cena par vienību, Ieskaitot PVN
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru

Pievienot preci, lai salīdzinātu

  • Apraksts
  • Riepu marķējums
  • Technical specifications
Best one on snow and in the dry Nokian WR D3 is awarded price-performance winner New Nokian WR D3 winter tyre is „very recommendable“ in the winter tyre tests 2011 of the renowned German car magazines „auto motor und sport“ and „Auto Zeitung“. The Nokian is the best on snow and in the dry. It clearly wins the driving tests on snow. „Currently best winter properties compared to its competitors, good driving behaviour in the dry“, the judgement of „auto motor und sport“ praises. Maximum score, shortest braking distance, fastest handling time, and strongest traction on snow for the Finn. Nokian WR D3 is awarded price-performance winner being the most low-priced of the very recommendable premium winter tyres with a price of 112 Euros compared to the others which cost around 133 Euros. Showing excellent results, it clearly wins the snow tests: 100 points of a possible score of 100 with „auto motor und sport“, 142 of a possible score of 150 with „Auto Zeitung“. „Outstanding properties on snow characterize Nokian WR D3“, „Auto Zeitung“ summarizes. „Brand new Nokian WR D3 is a highlight in this assessment. You can see where the Finn comes from for the competitors do not stand a chance in this test against it. In four out of five tests, the Nokian achieves full score. … On snowy roads the new WR D3 is ahead of everyone else. Even at the limit, it is absolutely neutral and establishes enormous grip. … Fast lap times and a high driving safety in the wet are on the Nokian’s plus side. … Dry braking belongs to the fast Finn’s strengths.…“ Shortest braking distance, fastest handling lap time, best traction on snow among all tested tyres and fastest handling lap time in the dry prove its qualities. Second lowest rolling resistance and for this reason second lowest fuel consumption as well as second lowest road noise show its eco friendliness. ”The skill to achieve top scores in the tyre test is to have ideal results on all road conditions,“ „auto motor und sport“ explains. „Or at least to be strongly outstanding in one area so that slight weaknesses can be compensated in the scoring system under certain circumstances. The best example is given by new Finnish Nokian WR D3 which indeed on wet roads performs relatively poor due to feeble aquaplaning results but clearly sets the benchmark on snow with the shortest braking distance, the best traction and a very well-tempered driving behaviour: 100 points of a possible score of 100 for the Nokian which not only achieves the best lap time on the snowy handling lane but also drives effortless and precise at the same time.“ German automobile association ADAC ascertains the Nokian’s strengths: „Top mark 1,8 in the dry“. Its handling is outstanding, marked 1,6. With the good marks 2,1 on snow and 2,3 on ice it performs well even in other driving disciplines and backs up its high safety. Its eco friendliness is proven by the green marks 2,0 in fuel consumption and wearing. Mark 1 is the best mark and 6 the worst mark in the German mark system. Durable Nokian WR D3 is tailored for medium-sized and small family cars and drivers who value safe, economic driving. Nokian WR A3, on the other hand, is optimised for larger and more powerful vehicles with a special emphasis placed on the tyre's sensitive driving response even at higher speeds. Nokian WR tyres are available in a wide range of sizes from 13” to 20”, speed ratings ranging from T to W (190 – 270 km/h). These new winter products aimed particularly at the Central European markets are from now on available for retail. For tyre change, Nokian tyres are obtainable on good terms at local tyre dealers, as complete winter wheels with rims, too.
ES Riepu Marķējums un Efektivitātes Klase

ES Riepu Marķējums un Efektivitātes Klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

Zīmols Nokian
Modeļu piedāvājums WR D3
Dimension 185/65 R15 92T XL
Platums 185
Tyre profile 65
Construction type R
Riepu izmērs 15
Slodzes indekss 92
Ātruma indekss (T)
With/Without Valve (TT/TL) Šai riepai nepieciešama kamera
M/C No
*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti klientiem norādītajā piegādes laikā.
Mēs izmantojam cookies. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat to lietošanai.
OK
^