Nokian
Lūdzu, iegaumējiet: Riepas tiks piegādātas bez diskiem
(Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.)
Nokian

Nokian HT 235/55 R18 104H XL SUV

Nokian

Nokian HT 235/55 R18 104H XL SUV

Sezona:
H/T Reifen
Riepu izmērs
235/55 R18 104H XL SUV 
Pieejamība:
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
riepas:
vasaras riepasSo
ātrums:
H: Apstiprināts līdza 210 km/h
EAN:
6419440277332
Article Number:
R-166186
Riepu marķējums / efektivitātes klase:
DEX:
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums support​@tirendo.lv
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
Cena par vienību, Ieskaitot PVN
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru

Pievienot preci, lai salīdzinātu

  • Apraksts
  • Riepu marķējums
  • Technical specifications
The Nokian HT SUV is at its best on asphalt, but it also functions excellently off the main roads: with an SUV you can slip away from the smooth main road onto the twisty small roads, tracks that are covered in sand and gravel and difficult to drive on. The structure of the Nokian HT SUV is designed for versatile SUV driving. The steel belt is covered with a jointless nylon belt which improves the road response of the tyre. The reinforced edge areas of the belt and the single wire bead ensure it can cope with hard use. The asymmetrical tread gives the tyre precise and safe control on dry roads and in wet conditions. The stone removers in the main grooves of the tread prevent small stones becoming embedded in the grooves and tread pattern. The self cleaning tread minimises the amount of jagged stones that get stuck in the tyre. For driving on sandy roads and other soft surfaces, there are off-road claws moulded into the shoulder area, bevels and straight cornered protectors. The off-road claws grip the surface of the road which makes traction and braking more efficient. Nokian Cool Silica – tread compound guarantees grip in all conditions The new silica tread compound, Nokian Cool Silica, has been designed for particularly demanding and changeable conditions where large fluctuations in temperature are typical. The tyre has excellent grip on both wet and dry roads. Wear resistance is top quality. Following our principles of durable safety, the tyre properties are consistent throughout its working life. The new Double Mud Stopper contact area construction increases the operational life of the tyre and rims The mud stopper prevents dirt, mud and small stones getting caught between the tyre and the rim. The wide range of sizes available for the T and H speed categories of Nokian’s newest member of the summer product family, the Nokian HT SUV tyre, covers all of the most popular SUVs sold in Europe. Properties: Tailor-made durability for SUVs Excellent grip on all surfaces Comfortable tyre for versatile use.
ES Riepu Marķējums un Efektivitātes Klase

ES Riepu Marķējums un Efektivitātes Klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

Zīmols Nokian
Sezona H/T Reifen
Modeļu piedāvājums HT
Dimension 235/55 R18 104H XL SUV
Platums 235
Tyre profile 55
Construction type R
Riepu izmērs 18
Slodzes indekss 104
Ātruma indekss (H)
With/Without Valve (TT/TL) Šai riepai nepieciešama kamera
M/C No
*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti klientiem norādītajā piegādes laikā.
Mēs izmantojam cookies. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat to lietošanai.
OK
^