General
Lūdzu, iegaumējiet: Riepas tiks piegādātas bez diskiem
(Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.)
General

General GRABBER GT 235/55 R19 105W XL

General

General GRABBER GT 235/55 R19 105W XL

General - ASV riepu ražotājs, kvalitatīvs ražojums, specializējas 4x4 (un SUV).

Sezona: H/T Reifen
Riepu izmērs: 235/55 R19 105W XL  
Pieejamība: Noliktavā
riepas: vasaras riepasSo
ātrums: W: Apstiprināts līdza 270 km/h
EAN: 4032344624044
Article Number: R-259860
Riepu marķējums / efektivitātes klase: Rites pretestība E Saķere ar slapju ceļa virsmu C Trokšņu emisija 72dB
DEX:
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums support​@tirendo.lv
tikai
118,20 €
Cena par vienību, Ieskaitot PVN
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru
 • Apraksts
 • Riepu marķējums
 • Technical specifications

Grabber GT: Lieliskais dizains nav šīs riepas vienīgais pluss.

Riepa ātrai un jaudīgai apvidus automašīnai un bezceļu transportlīdzekļiem. Jaunizveidota īpaši jaudīga apvidus auto un bezceļu transportlīdzekļu riepa, Grabber GT ir ne tikai laba, lai to aplūkotu. Tā asimetriskais protektora dizains nodrošina izcilu vadāmību uz sausām un slapjām virsmām, un augsta līmeņa drošību, pateicoties lieliskam bremzēšanas sniegumam uz slapjām virsmām. Harmoniska jaunpienācēja protektora struktūra nodrošina augstu braukšanas komfortu, ievērojami samazinot ārējo rites troksni. Grabber GT ir jaunākās paaudzes šosejas riepa ātriem un jaudīgiem krosoveriem un apvidus automašīnām.

 • ASV radītais General Tire zīmols piedāvā plašu riepu klāstu visām automašīnām, gadalaikiem un braukšanas apstākļiem
 • Lieliska vadāmība gan uz sausa, gan slapja ceļa
 • Īpaši piemērota tādiem auto, kā Range Rover Evoque, BMW X5 un Porsche Cayenne
 • Iezīmes:Asimetrisks protektora dizains ar nosegtiem un masīviem plecu blokiem, tostarp 3D rievas
 • Efekts: Stīva un sabalansēta protektora struktūra
 • Ieguvumi: Izcila vadāmības veiktspēja uz sausiem un slapjiem ceļiem
 • Iezīmes: Slēgti plecu bloki un saskaņota protektora struktūra
 • Efekts: Barjera pret troksni, kas ir izveidota riepas centra zonā Vienmērīga nodiluma forma, pateicoties vienādai protektora stingrībai
 • Ieguvums: Augsts braukšanas komforts, pateicoties samazinātai trokšņa attīstībai visā riepas dzīves cikla laikā Iezīmes: Bloka malu un rievu lielais skaits
 • Efekts: Daudzas saķeres malas
 • Ieguvumi: Ļoti augsts drošības līmenis, pateicoties lieliskai bremzēšanas performancei uz mitras virsmas
 • Iezīmes: Monitoringa Tehnoloģija ieskaitot Vizuālo Izlīdzināšanas Indikatoru (VAI) un Riepu nomaiņas Monitoringu (RTM)
 • Efekts: Vizuālais Izlīdzināšanas Indikators (VAI) nodrošina riteņu izlīdzinājumu. Aptuveni pirmo 1000 km ietvaros, sinhronā Vizuālā Izlīdzināšanas Indikatora (VAI) izzušana norāda vienmērīgu riepas nodilumu. Asimetriska indikatora pazušanu liecina par nevienmērīgu riepas nodilumu. Riepu nomaiņas Monitorings (RTM) norāda riepu nomaiņas nepieciešamības laiku, riepas kalpošanas cikla beigās ”Riepu nomaiņas Monitoringa” (RTM) uzraksts nomainās uz 'Aizvietot riepu' un norāda uz riepas maiņu.
 • Ieguvumi: Vizuālās Izlīdzināšanas Indikators (VAI): uzlabots riepas dzīves ilgums. Riepu nomaiņas Monitorings (RTM): Uzlabota drošība.
ES Riepu Marķējums un Efektivitātes Klase

ES Riepu Marķējums un Efektivitātes Klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

Zīmols General
Sezona H/T Reifen
Modeļu piedāvājums GRABBER GT
Dimension 235/55 R19 105W XL
Platums 235
Tyre profile 55
Construction type R
Riepu izmērs 19
Slodzes indekss 105
Ātruma indekss (W)
With/Without Valve (TT/TL) Šai riepai nepieciešama kamera
M/C No
*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti klientiem norādītajā piegādes laikā.
Mēs izmantojam cookies. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat to lietošanai.
OK