General
Lūdzu, iegaumējiet: Riepas tiks piegādātas bez diskiem
(Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.)
General

General Altimax Winter Plus 185/60 R14 82T

General

General Altimax Winter Plus 185/60 R14 82T

Riepu izmērs
185/60 R14 82T 
Pieejamība:
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
riepas:
ziemas riepasWi
M + S apzīmējums
ar sniegpārslas simbolu
ātrums:
T: Apstiprināts līdza 190 km/h
EAN:
4032344510859
Article Number:
R-223864
Riepu marķējums / efektivitātes klase:
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums support​@tirendo.lv
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
Cena par vienību, Ieskaitot PVN
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru

Pievienot preci, lai salīdzinātu

 • Apraksts
 • Riepu marķējums
 • Technical specifications

Mainīgu ziemas apstākļu eksperts

Droši un pārliecināti cauri nākamajai ziemai. General Tire ir izstrādājuši riepas gandrīz 100 gadus. Viss no šīs pieredzes precīzi saskaņots ar ziemas ceļa apstākļiem un ir optimāli apvienots, lai izveidotu jauno Altimax Winter plus. 'Zig-Zag' ribas optimālai ziemas vilcei un pagriezienu stabilitātei sniegā un uz ledus. Plašas gareniskas un sānu rievas samazina akvaplanēšanas risku, un nodrošina vilci. Izturīga riepas konstrukcija garantē lielu nobraukumu Visa gada veiksme un lieliska izvēle ikvienam, kas vēlas droši izdzīvot ziemu savā automašīnā!

Kompaktās klases, vidējās klases, sportiskām automašīnām un miniveniem. Drošība un pārliecība mainīgos ziemas apstākļos. ASV radītais General Tire zīmols piedāvā plašu riepu klāstu visām automašīnām, gadalaikiem un braukšanas apstākļiem. Optimāla saķere un stabilitāte uz sniega un ledus. Īpaši piemērota tādiem auto, kā Opel Corsa, BMW 3.sērija un VW Touran.

Tehniskie parametri:

'Zig-Zag' ribas optimālai ziemas vilcei un pagriezienu stabilitātei uz sniega un ledus:

 • Iezīme: 'Zig-zag' rieva riepas centrā
 • Efekts: 'zig-zag' protektors notur sniegu rievā, nodrošinot optimālu mijiedarbību starp sniegu gropē un sniegu uz ceļa
 • Ieguvumi: Optimāla ziemas vilce, pagriezienu stabilitāte sniegā un uz ledus
 • Iezīme: Liels skaits 'zig-zag' rievu dažādos leņķos
 • Efekts: asas malas izkliedē šķīdoni un sniegu visos virzienos
 • Ieguvumi: Optimāla vilces un virziena kontrole uz ziemas ceļiem

Plašas gareniskas un sānu rievas samazina akvaplanēšanas risku un nodrošina vilci:

 • Iezīme: Plašas garenvirziena un sānu rievas
 • Efekts: Ātra ūdens dispersija no protektora centra uz sānu pleca
 • Ieguvums: Samazināts akvaplanēšanas risks
 • Iezīme: Konusveida malu virsmas
 • Efekts: Samazināts ūdens spiediens saskares laukumā
 • Ieguvumi: Lielāka vilces un pagriezienu stabilitāte
ES Riepu Marķējums un Efektivitātes Klase

ES Riepu Marķējums un Efektivitātes Klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

Zīmols General
Modeļu piedāvājums Altimax Winter Plus
Dimension 185/60 R14 82T
Platums 185
Tyre profile 60
Construction type R
Riepu izmērs 14
Slodzes indekss 82
Ātruma indekss (T)
With/Without Valve (TT/TL) Šai riepai nepieciešama kamera
M/C No
*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti klientiem norādītajā piegādes laikā.
Mēs izmantojam cookies. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat to lietošanai.
OK
^