SP LT 60
Dunlop
Lūdzu, iegaumējiet: Riepas tiks piegādātas bez diskiem
(Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.)
Dunlop

Dunlop SP LT 60 225/65 R16C 112/110R 8PR , radžojama

Riepu izmērs: 225/65 R16C 112/110R 8PR , radžojama 
Pieejamība: Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
riepas: ziemas riepasWi
M + S apzīmējums
ar sniegpārslas simbolu
ātrums: R: Apstiprināts līdza 170 km/h
EAN: 4038526208279
Article Number: R-104759
Riepu marķējums / efektivitātes klase: Rites pretestība F Saķere ar slapju ceļa virsmu F Trokšņu emisija 72dB
Klientu atsauksmes:
(44)
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums support​@tirendo.lv
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
Cena par vienību, Ieskaitot PVN
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru
Frequently bought together:
  • Apraksts
  • Riepu marķējums
  • Klientu atsauksmes
  • Technical specifications

Izcila lietus, sniega un dubļu vilce ziemas apstākļiem

Dunlop SP LT 60 ir vieglu kravas automobīļu ziemas riepa, ar izcilu vilci slapjos un sniegotos apstākļos.

Apraksts:

Dunlop SP LT 60 ir riepa ar uzlabotu efektivitāti ziemai, bez kompromisiem ērtības jomā. Ar SP LT 60, Dunlop inženieri savas zināšanas ir pārcēluši no vieglo automašīnu riepām uz mikroautobusu un vieglo kravas auto riepām. Rezultāts ir virziena riepa ar īpašām saķeres lāpstiņām, kas veicina saķeri sniegā, dubļos un slapjumā, bet nodrošinot arī ērtību un klusumu, kādi ir vieglo automašīnu riepām.

Tehnoloģija (Raksturīgas īpatnības):

Asu malu centra daļa nodrošina pārliecinošu saķeri uz slapjām un sniega klātam virsmām.

Dziļas šķersrievas un vaļēja pleca dizains ātri izkliedē ūdeni un attur noakvaplanēšanas.

Priekšrocības patērātājiem:

Vienmērīgs riepas nodilums, līdz ar to lielāka kilometrāža.

  • Izcila vilce sarežģītos apstākļos
  • Lielas kilometrāžas potenciāls
  • Zems trokšņu līmenis

Izcila vilce sarežģītos apstākļos. Dunlop SP LT 60 piemīt ziemas ceļiem optimizēts protektora raksts. Lāpstiņota centra daļa nodrošina pārliecinošu saķeri uz slapjām un sniega klātam virsmām. Dziļas šķersrievas un vaļēja pleca dizains ātri izkliedē ūdeni un attur noakvaplanēšanas.

Lielas kilometrāžas potenciāls. Riepas protektora sastāvs un profīls ir iztsrādāti vienmērīgam nodilumam, kas pagarina riepas kalpošanas mūžu un uzlabo kravnesību.

Zems trokšņu līmenis. SP LT 60 protektora raksta dizains tik ļoti mazina trokšņu rašanos, ka to var salīdzināt ar vieglo automašinu riepu troksni.

ES Riepu Marķējums un Efektivitātes Klase

ES Riepu Marķējums un Efektivitātes Klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

Dunlop SP LT 60 tyre review

Average based on 44 test results
Grip in dry conditions
Braking in dry conditions
Grip in wet conditions
Braking in wet conditions
Grip in snow
Driving comfort
Internal noise level
Tyre wear
Fuel consumption
Kilometers driven 524 524
Zīmols Dunlop
Sezona
Modeļu piedāvājums SP LT 60
Dimension 225/65 R16C 112/110R 8PR , radžojama
Platums 225
Tyre profile 65
Construction type R
Riepu izmērs 16
Slodzes indekss 112/110
Ātruma indekss (R)
With/Without Valve (TT/TL) With tube
M/C No
*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti klientiem norādītajā piegādes laikā.
Mēs izmantojam cookies. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat to lietošanai.
OK