Discoverer SRX
Cooper
Lūdzu, iegaumējiet: Riepas tiks piegādātas bez diskiem
(Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.)
Cooper

Cooper Discoverer SRX 245/65 R17 107T

Cooper - ASV riepu ražotājs, kvalitatīvs produkts augstākajā cenu segmentā, specializējies 4x4 (un SUV)

Riepu izmērs: 245/65 R17 107T 
Pieejamība: Noliktavā
riepas: vasaras riepasSo
ātrums: T: Apstiprināts līdza 190 km/h
EAN: 0029142810032
Article Number: R-279061
Riepu marķējums / efektivitātes klase: Rites pretestība E Saķere ar slapju ceļa virsmu C Trokšņu emisija 71dB
DEX:
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums support​@tirendo.lv
tikai
150,80 €
Cena par vienību, Ieskaitot PVN
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru
  • Apraksts
  • Riepu marķējums
  • Technical specifications

Cooper Discoverer SRX

Discoverer SRX modelī ir apvienota novatoriska tehnoloģija un advansēta inženierija, lai radītu pārliecinošu vissezonas veiktspēju. SRX ir izstrādātas tā, lai tās nodrošinātu garu protektora kalpošanas laiku, maksimālu braukšanas komfortu un lai uzlabotu riepu efektivitāti plašam CUVu un SUVu automašīnu klāstam.

Priekšrocības:

3-D micro-gauge iedobumu lameles līdz maksimumam palielina protektora un ceļa saskares virsmu, labākai saķerei.

Optimizēta 5-rievu protektora raksts vienmērīgi izplata slodzi pār visu riepas saskares laukumu, tādā veidā veiconot vienmērīgu nodilumu un vadāmību.

Vilces rievas uzlabo ūdens novadīšanu no protektora virsmas, tā palielinot saķeri un efektīvi samazinot iespēju akvaplanēt.

Ziemas rievu malu īpatnības protektorā rada lielāku laukumu saķerei ar sniegu labākai vilcei.

StabiledgeTM palīdz līdzsvarot protektora dažādos elementus braukšanas laikā, uzlabojot stūrēšanas precizitāti.

ES Riepu Marķējums un Efektivitātes Klase

ES Riepu Marķējums un Efektivitātes Klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

Zīmols Cooper
Sezona
Modeļu piedāvājums Discoverer SRX
Dimension 245/65 R17 107T
Platums 245
Tyre profile 65
Construction type R
Riepu izmērs 17
Slodzes indekss 107
Ātruma indekss (T)
With/Without Valve (TT/TL) With tube
M/C No
*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti klientiem norādītajā piegādes laikā.
Mēs izmantojam cookies. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat to lietošanai.
OK