Blizzak DM V2
Bridgestone
Lūdzu, iegaumējiet: Riepas tiks piegādātas bez diskiem
(Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.)
Bridgestone

Bridgestone Blizzak DM V2 P275/65 R18 114R

Riepu izmērs: P275/65 R18 114R 
Pieejamība: ierobežots akciju
riepas: ziemas riepasWi
M + S apzīmējums
ar sniegpārslas simbolu
ātrums: R: Apstiprināts līdza 170 km/h
EAN: 3286341197716
Article Number: R-289484
Riepu marķējums / efektivitātes klase: Rites pretestība E Saķere ar slapju ceļa virsmu F Trokšņu emisija 73dB
Klientu atsauksmes:
(9)
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums support​@tirendo.lv
tikai
235,00 €
Cena par vienību, Ieskaitot PVN
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru
Frequently bought together:
  • Apraksts
  • Riepu marķējums
  • Klientu atsauksmes
  • Technical specifications

Blizzak DM-V2 riepa ir visadvansētākais Bridgestone ziemas riepu piedāvājums, izstrādāta vissliktākās ziemas pārvarēšanai. Salīdzinot ar tās priekšteci Blizzak DM-V1,Blizzak DM-V2 riepai ir vairāki uzlabojumi, ieskaitot:

Uzlabota veiktspēja uz ledus: Blizzak DM-V2 riepai sastāvā ir nākamās paaudzes Multi-Cell, gumijas maisījums no Bridgestone, kas kliedē ūdeni no ledus virsmas, līdz ar to arī mazina slīdēšanu un veicina bremzēšanu.

Palielināta vilce: Riepas jaunajam protektora dizainam ir par 15 procentiem vairāk bloku malas, pavairojot spēku, ar kuru riepa iecērtas sniegā un saķeri ar ceļu gan sniegainā, gan slapjā ziemas laikā.

Labāka vadāmība: Bridgestone uzlaboja Blizzak DM-V2 riepas saskares laukumu, lai izveidotos vienmērīgs spiediens tur, kur riepa saskarās ar ceļu. Tas arī veicina Blizzak DM-V2 riepas saķeri un vispārējo stabilitāti.

Blizzak DM-V2 riepa nodrošina vadītājam lielāku kontroli, kad jābrauc pa ledu, sniegu, slapjdraņķi vai citiem ziemas laikapstakļiem.

ES Riepu Marķējums un Efektivitātes Klase

ES Riepu Marķējums un Efektivitātes Klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

Bridgestone Blizzak DM V2 tyre review

Average based on 9 test results
Grip in dry conditions
Braking in dry conditions
Grip in wet conditions
Braking in wet conditions
Grip in snow
Driving comfort
Internal noise level
Tyre wear
Fuel consumption
Kilometers driven 107 496
Zīmols Bridgestone
Sezona
Modeļu piedāvājums Blizzak DM V2
Dimension P275/65 R18 114R
Platums 275
Tyre profile 65
Construction type R
Riepu izmērs 18
Slodzes indekss 114
Ātruma indekss (R)
With/Without Valve (TT/TL) With tube
M/C No
*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti klientiem norādītajā piegādes laikā.
Mēs izmantojam cookies. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat to lietošanai.
OK