BF Goodrich
Lūdzu, iegaumējiet: Riepas tiks piegādātas bez diskiem
(Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.)
BF Goodrich

BF Goodrich All-Terrain T/A KO LT225/70 R16 102/99R RWL

BF Goodrich

BF Goodrich All-Terrain T/A KO LT225/70 R16 102/99R RWL

Sezona:
A/T Reifen
Riepu izmērs
LT225/70 R16 102/99R RWL 
Pieejamība:
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
riepas:
vasaras riepasSo
ātrums:
R: Apstiprināts līdza 170 km/h
EAN:
3528702558119
Article Number:
D39474
Riepu marķējums / efektivitātes klase:
DEX:
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums support​@tirendo.lv
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
Cena par vienību, Ieskaitot PVN
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru

Pievienot preci, lai salīdzinātu

 • Apraksts
 • Riepu marķējums
 • Technical specifications

Paredzētas daudzfunkcionāliem un apvidus 4x4 transportlīdzekļiem (50% uz ceļa, 50% bezceļiem).

Priekšrocības:

 • Lieliska saķere ar visiem reljefa veidiem
 • Dziļš un agresīvs protektora raksts pagarināts uz sānu sienām
 • Ārkārtīgi liels stiprums un ilgs kalpošanas mūžs
 • Korpuss ar trim aizsardzības kārtām (TriGard ® struktūra)
 • Stīvāka protektora zona ar divām pilna platuma tērauda jostām
 • Diska aizsargs
 • Izskats, kas pārveido jebkura transportlīdzekļa izskatu
 • Atšķirīgi izvirzīti balti burti uz vienas sānu malas un melnā kontūra izceļ zobaino zīmola uzrakstu uz otras malas.

Raksturojums All Terrain T/A KO riepa ir pilnīgi universāla un piedāvā maksimālu braukšanas baudu uz visiem ceļu veidiem:

 • Protektora raksts paplašinās uz sānu sienām
 • Dziļš, agresīvs protektora raksts ar augstu blīvumu
 • Korpuss ar Trigard struktūru (trīs aizsargjoslas)
ES Riepu Marķējums un Efektivitātes Klase

ES Riepu Marķējums un Efektivitātes Klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

Zīmols BF Goodrich
Sezona A/T Reifen
Modeļu piedāvājums All-Terrain T/A KO
Dimension LT225/70 R16 102/99R RWL
Platums 225
Tyre profile 70
Construction type R
Riepu izmērs 16
Slodzes indekss 102/99
Ātruma indekss (R)
With/Without Valve (TT/TL) Šai riepai nepieciešama kamera
M/C No
*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti klientiem norādītajā piegādes laikā.

Informatīvais izdevums

Ja Jūs mūsu jaunumu lapu vēlaties saņemt pa e-pastu, lūdzu piesakieties šeit.

Mēs izmantojam cookies. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat to lietošanai.
OK