i*cept RS (W442)
Hankook
Lūdzu, iegaumējiet: Riepas tiks piegādātas bez diskiem
(Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.)
Hankook

Hankook i*cept RS (W442) 145/80 R13 75T 4PR SBL

Riepu izmērs: 145/80 R13 75T 4PR SBL 
Pieejamība: Noliktavā
riepas: ziemas riepasWi
M + S apzīmējums
ar sniegpārslas simbolu
ātrums: T: Apstiprināts līdza 190 km/h
EAN: 8808563301921
Article Number: R-203547
Riepu marķējums / efektivitātes klase: Rites pretestība F Saķere ar slapju ceļa virsmu C Trokšņu emisija 71dB
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums support​@tirendo.lv
tikai
40,90 €
Cena par vienību, Ieskaitot PVN
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru
Frequently bought together:
  • Apraksts
  • Riepu marķējums
  • Technical specifications

Hankook i*cept RS (W442)

Optimizēta ziemas riepa braukšanai pa sniegu un ledu. Winter i*cept RS nodrošina izcilu saķeri un uzlabotus vilkmes rādītājus uz piesnigušiem un apledojušiem ceļiem. Protektora bloki ar palielinātiem iegriezumiem un lamelēm nodrošina nevainojamu saķeri uz sniega un uz ledus, kā arī zemu rites pretestību, un līdz ar to samazinātu degvielas patēriņu un CO2 emisiju. Pateicoties protektora optimizētajam rakstam, ir samazināts trokšņu līmenis, nodrošinot vienmērīgu, komfortablu gaitu.

Četras kanālu taisnas rievas

Protektora virzienveida zīmējums palīdz efektīvi novadīt ūdeni un šķīdoni no kontakta laukuma

Centrālo bloku līkloču rieva

Uzlabota vilkme sniegā un šķīdonī

Viļņveida iegriezumu tehnoloģija

Diagonālā virzienā sakārtoti iegriezumi nodrošina labu saķeri uz slidenām virsmām

Plats protektors

Maksimāls kontakta laukums, kas uzlabo saķeri uz apledojuša seguma

ES Riepu Marķējums un Efektivitātes Klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

Zīmols Hankook
Sezona
Modeļu piedāvājums i*cept RS (W442)
Dimension 145/80 R13 75T 4PR SBL
Platums 145
Tyre profile 80
Construction type R
Riepu izmērs 13
Slodzes indekss 75
Ātruma indekss (T)
With/Without Valve (TT/TL) With tube
M/C No
*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti klientiem norādītajā piegādes laikā.
Mēs izmantojam cookies. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat to lietošanai.
OK