Dunlop
Lūdzu, iegaumējiet: Riepas tiks piegādātas bez diskiem
(Ja attēlā ir redzams disks, tad tas ir tikai simbolisks.)
Dunlop

Dunlop SP Sport FastResponse 205/55 R16 91H

Dunlop

Dunlop SP Sport FastResponse 205/55 R16 91H

Dunlop - Starptautisks riepu ražotājs, kvalitatīvs ražojums augstākajā cenu segmentā

Riepu izmērs
205/55 R16 91H 
Pieejamība:
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
riepas:
vasaras riepasSo
ātrums:
H: Apstiprināts līdza 210 km/h
EAN:
3188649806478
Article Number:
R-187023
Riepu marķējums / efektivitātes klase:
DEX:
Ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums support​@tirendo.lv
Diemžēl šīs riepas mums nav krājumos.
Cena par vienību, Ieskaitot PVN
Bezmaksas piegāde*
piegādes laiks 7 - 10 dienas**
14 dienu atgriešanas politikai
Vairāk nekā 700 montāžas partneru

Pievienot preci, lai salīdzinātu

  • Apraksts
  • Riepu marķējums
  • Technical specifications
Lieliska reakcija uz ceļa dinamiskai vadāmībai uz slapjas un sausas ceļa virsmas Izcila reakcija uz ceļa un dinamiskums Lieliska veiktspēja slapjos laikapstākļos Precīza vadāmība līkumos Degvielas ekonomija ar lielu nobraukumu Izcila reakcija uz ceļa un dinamiskums SP Fast Response riepu priekšrocība ir Dunlop Touch tehnoloģija — ietver vairākas tehnoloģijas, kas nodrošina izjustāku un dinamiskāku vadāmību. Plakanāks protektora profils nodrošina lielāku gumijas laukuma saskari ar ceļa virsmu precīzai vadāmībai uz slapjas un sausas ceļa virsmas. Ciešāks savienojums starp riepu un disku uzlabo reakciju uz ceļa. Lieliska veiktspēja slapjos laikapstākļos Baudiet uzticamu vadāmību uz slapjas ceļa virsmas. SP FastResponse riepām ir platas gropes, kas lietainā laikā ātri novada ūdeni, samazinot akvaplanēšanas risku. Protektora sastāvs satur lielu silīcija oksīda daudzumu, lai uzlabotu saķeri uz slapjas ceļa virsmas, nodrošinot īsāku bremzēšanas ceļu. Precīza vadāmība līkumos Ar uzlabotu reakciju uz ceļa apstākļiem, riepas ātri reaģē uz stūrēšanuun manevrēšanu līkumos. Asimetriskajam protektoram ir spēcīgi plecu daļas bloki, lai saglabātu stabilitāti līkumos. Spiediens tiek vienmērīgi sadalīts pa visu riepas kontaktvirsmu, sniedzot vienmērīgāku pāreju no taisna ceļa uz līkumu. Degvielas ekonomija ar lielu nobraukumu Protektora sastāvs ir izstrādāts tā, ka tas mazina enerģijas zudumu un nodilumu, iegūstot lēnāku riepas nodilšanu, kas ietaupa degvielu.
ES Riepu Marķējums un Efektivitātes Klase

ES Riepu Marķējums un Efektivitātes Klase

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 1222/2009 (2009. gada 25. novembris).Par riepu maríçðanu attiecîbâ uz degvielas patçriòa efektivitâti un citiem bûtiskiem parametriem, nosaka, ka regula piemçrojama sâkot no 2012. gada 1. jûlija, un pasaþieru, kâ arî komerctransporta standarta ES Riepu Maríçjumam jânorâda ðâdi lielumi: degvielas patçriòa efektivitâte klasificçta no A lîdz G, saíere slapjâ laikâ klasificçta no A lîdz G, un trokðòu emisija decibelos.

Kategorijas, kuras nav iekïautas ðajâ regulâ, un uz kurâm tâ neattiecas: atjaunotas riepas, profesionâlâs off-road riepas, sacîkðu/sporta auto riepas, kâ arî speciâlâ dizaina riepas, kas radîtas vilkmes uzlaboðanai, piemçram riepas ar radzçm, T veida aizvietotâj riepas, riepas, kas paredzçtas automaðînâm, kas raþotas pirms1990. gada, riepas ar maksimâlo pieïaujamo braukðanas âtrumu 80km/h, riepas, kuras piemçrotas diskiem ar diametru mazâku vai vienâdu ar 254 mm vai lielâku/vienâdu ar 635 mm.

Ðî maríçjuma mçríis no vienas puses ir veicinât ekonomiju un ekoloìisko efektivitâti satiksmç, kâ arî, lai palielinâtu droðîbu uz ceïiem, un no otras puses, maríçjums palîdzçs pircçjiem izvçlçties atbilstoðâkâs riepas, nodroðinot produktu pârskatâmîbu.Neskatoties uz to, etiíete tiek kritizçta, jo tajâ iekïautâ informâcija ir pârâk ierobeþota. Speciâlisti norâda, ka riepâm ir daudz vairâk svarîgu un ietekmçjoðu ceïu satiksmes droðîbu îpaðîbu, piemçram, bet ne tikai, akvaplançðanas îpaðîbas, braukðanas stabilitâte, riepas dzîves cikls, uzvedîba uz slapja un sausa ceïa, kas atðíiras no saíeres ar slapju visrmu, îpaðîbas braucot pa sniegu.
Riepu raþotâji norâda, ka testu rezultâtiem no daþâdu institûciju un industriju þurnâliem bûtu jâsniedz bûtiska informâcija gala patçrçtâjiem, jo tajos tiek apkopota informâcija un novçrtçjums plaða klâsta îpaðîbâm, un ðî informâcija bûtu jâòem vçrâ.

Zīmols Dunlop
Modeļu piedāvājums SP Sport FastResponse
Dimension 205/55 R16 91H
Platums 205
Tyre profile 55
Construction type R
Riepu izmērs 16
Slodzes indekss 91
Ātruma indekss (H)
With/Without Valve (TT/TL) Šai riepai nepieciešama kamera
M/C No
*Cenas par gabalu (ja nav minēts savādāk), ieskaitot PVN, izņemot pasta izdevumus
**Vairāk kā 90% no mūsu pasūtījumiem tiek piegādāti klientiem norādītajā piegādes laikā.
Mēs izmantojam cookies. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat to lietošanai.
OK